Pompa ciepła
Liść
Liść
Liść

Wymiana źródła ciepła. Dofinansowanie Czyste Powietrze.

Paweł Bugała
29 sierpnia,2023

Nadal w swoim domu używasz piec na węgiel czy drewno? Mierzysz się z wciąż wzrastającymi cenami opału? Ciągłe “dorzucanie” do pieca, brud w kotłowni. Alternatywą ogrzewania w gospodarstwie domowym jest w pełni ekologiczna pompa ciepła.

Pompa ciepła to urządzenie cieplne, które wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w środowisku. Może korzystać z energii pochodzącej z gruntu, z wody lub z powietrza. Które zatem rozwiązanie wybrać? Zależne jest to od Twoich potrzeb i możliwości. Wyróżniamy trzy typy urządzeń: pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze. Najczęściej wybieraną pompą do pomieszczeń przemysłowych, hal, czy np. centrów handlowych jest pompa typu powietrze-powietrze. Ogrzewanie działa nadmuchowo, wtłaczając ciepłe powietrze do pomieszczeń.
Do domów jednorodzinnych zaleca się montaż pompy ciepłej gruntowej (grunt-woda) bądź pompy ciepła powietrznej (powietrze-woda). Pompa gruntowa wymaga od gospodarza domu posiadanie dużej części terenu, gdzie wymiennik ciepła może zostać rozłożony pionowo lub poziomo.
Wybierając gruntową pompę ciepła należy przygotować się na dodatkowy wydatek odwiertu lub wykopu w celu umieszczenia kolektorów. O ile na etapie budowy można pogodzić się z dosyć dużą degradacją terenu, rozwiązanie nie należy do najlepszych w przypadku już istniejących budynków.
Pompa ciepła powietrze-woda jest to urządzenie, gdzie dolnym źródłem nie jest grunt jak w przypadku pomp gruntowych, a właśnie powietrze zewnętrzne. Głównie z tego powodu pompy powietrzne są znacznie Pompy te są obecnie najbardziej popularne wśród użytkowników, szczególnie na terenach województwa zachodniopomorskiego. Dlaczego? Ponieważ województwo te znajduje się w pierwszej strefie klimatycznej w Polsce, czyli w strefie gdzie średnia temperatura powietrza wynosi ok 7.7 stopni Celsjusza, czyli przybliżona do temperatury, którą uzyskamy w gruncie (6-9 stopni Celsjusza), natomiast temperatura projektowalna dla systemu grzewczego, to nie – 25 stopni jak ma to miejsce na południu kraju, a – 16 stopni Celsjusza.

Wymieniając dotychczasowe wysokoemisyjne (poniżej klasy 5) źródło grzewcze na ekologiczne, mamy możliwość skorzystania z dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Od 3 stycznia 2023 r. weszły nowe, korzystniejsze zasady, które dają możliwość finansowania na poziomie przekraczającym 90% wartości inwestycji. W ramach programu możesz ubiegać się m.in. o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, mikro instalację fotowoltaiczną, docieplenie budynku i inne inwestycje wpływające na termomodernizację budynku.
Wyróżnia się trzy progi dofinansowań, które zależne są od osiągniętych przez beneficjenta dochodów. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Kim jest Beneficjent? To osoba fizyczna, będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Porównaj swoje zeszłoroczne dochody i sprawdź o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Poziomy dofinansowania Czyste Powietrze

Poziom podstawowy: dochód roczny Beneficjenta nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Tegoroczna edycja programu Czyste Powietrze, nadaje także możliwość wypłaty części dotacji przed wykonaniem inwestycji w formie zaliczki. Jest to tzw prefinansowanie. Takie rozwiązanie umożliwia zakup pompy ciepła nie posiadając swoich środków, ponieważ zaliczka ta może być wypłacona na konto wykonawcy, który następnie wykona montaż urządzenia we wskazanym w umowie terminie.

Czy łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wybierając naszą firmę Bpower nie musisz martwić się formalnościami, ponieważ każdy etap związany dofinansowaniem przejdziemy razem z Tobą.
Wystarczy, że umówisz się z naszym Doradcą, który pomoże Ci w doborze odpowiedniego rozwiązania.